سرویس عالی داروخانه!

در اختیار ما بهترین دست هستید.

در داروخانه پروزانته، رضایت شما اولویت اصلی ماست! ما مجموعه‌ای از خدمات و محصولات فراوان را ارائه می‌دهیم. کارکنان مهربان و ماهر ما با خوشحالی به شما مشاوره می‌دهند – در چندین زبان.

Sprache Deutsch
Deutsch >
Sprache Englisch
Englisch >
Sprache Arabisch
Arabisch >
Sprache Türkisch
Türkisch >
Sprache Serbisch
Serbisch >
Sprache Bosnisch
Bosnisch >
Sprache Kroatisch
Kroatisch >
Sprache Rumänisch
Rumänisch >
Sprache Italienisch
Italienisch >
Sprache Bulgarisch
Bulgarisch >
Sprache Persisch
Persisch >
Sprache Vietnamesisch
Vietnamesisch >
Wie helfen Ihne gerne in 12 Sprachen

Wir testen Sie
Anmeldungen zum COVID-19 PCR-Test und Antigen Schnelltest
Mo- Fr 08-18 Uhr und Sa 08-12 Uhr